Loading...

Systemy wentylacyjne przeznaczone do ochrony dróg ewakuacyjnych

Bezpieczeństwo ludzi użytkujących i zamieszkujących budynki wielokondygnacyjne w znacznym stopniu zależy od przyjętej strategii działania oraz efektywności zastosowanych rozwiązań ochrony dróg ewakuacji. Szczególną rolę odgrywa tu wentylacja pożarowa, której podstawowym celem jest zarówno umożliwienie bezpiecznego opuszczenia obiektu jak i wspieranie działania ekip straży pożarnej.

Zgodnie z Polskimi przepisami dla spełnienia powyższego celu stosować można jeden z dwóch typów systemów wentylacji pożarowej. Systemy te o całkiem innej konstrukcji, zasadniczo różnią się również rzeczywistym poziomem ochrony dróg ewakuacji Najdoskonalsze są systemy różnicowania ciśnienia (zapobiegania zadymieniu), zapewniające utrzymanie klatek schodowych wolnych od dymu. Dzięki odpowiedniemu kształtowaniu ciśnienia i przepływu, dym utrzymywany jest poza przestrzenią chronioną, co umożliwia ewakuację użytkowników ze wszystkich kondygnacji budynku. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala również straży pożarnej na łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji budynku i lepsze koordynowanie działań ratowniczych. Systemy różnicowania ciśnienia powinny być stosowane w budynkach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w budynkach o znacznej wysokości, gdzie poważnie ograniczone lub niemożliwe jest prowadzenie ewakuacji z zewnątrz obiektu. Funkcjonowanie systemów różnicowania ciśnienia dobrze obrazuje film zamieszczony poniżej.

Film isway_adaptive lub transfer sterowany elektronicznie.

Dowiedz się więcej o systemach różnicowania ciśnienia

Alternatywnym, ale charakteryzującym się niższym poziomem ochrony rozwiązaniem są systemy oddymiania pionowych dróg ewakuacji. Idea działania tego typu systemów dopuszcza możliwość przedostawania się dymu do przestrzeni klatki schodowej. Dym ten powinien być szybko usunięty przez klapę dymową umieszczoną w najwyższej części klatki schodowej. Systemy oddymiania powinny umożliwić wyjście z budynku osób znajdujących się na kondygnacji objętej pożarem oraz na kondygnacjach poniższych. Użytkownicy wyższych kondygnacji powinni mieć możliwość przetrwania w budynku do czasu uratowania przez jednostki straży pożarnej. Ze względu na brak wolnej od dymu

drogi ucieczki z wyższych pięter systemy oddymiania mogą być uznane za dostateczne zabezpieczenie dróg ewakuacji w budynkach o wysokości nie przekraczającej 30 m.