Loading...

Harmonogram

HARMONOGRAM

Bezpieczna ewakuacja. Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz ocena efektywności działania systemów zabezpieczeń pożarowych funkcjonujących w Polsce i na świecie.

 

2 czerwca 2016 r., Hala Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

Rozpoczęcie:
08:00 – rozpoczęcie rejestracji na konferencję
09:15 – 09:55– rozpoczęcie konferencji – Jarosław Wiche, Marzena Maj, firma SMAY

Słowo wstępne:

  • Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  • bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

I CZĘŚĆ KONFERENCJI

10:00 – 12:00

10:00 – 10:20 dr inż. Dariusz Ratajczak, niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, temat: „Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”
10:25 – 10:45 dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, temat: „Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich.”
10:50 – 11:10 inż. Raimund Pamlitschka, właściciel firmy Pamlitschka Brandschutz Ingenieursges.m.b.H. w Wiedniu. Przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC191/SC1/WG6/TG1, temat: „Praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach wyposażonych w układ różnicowania ciśnień.”
11:15 – 11:35 mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aachen, temat: ,,Wpływ wiatru (badania aerodynamiczne) w skali rzeczywistej systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.”
11:40 – 12:00 dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska, temat: „Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na oddymianie budynków w trakcie pożaru.”
12:00 – 12:45 przerwa lunchowa

II CZĘŚĆ KONFERENCJI

12:45

12:45 – 13:05 Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE, temat: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokościowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.”
13:10 – 13:30 mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, temat „Scenariusze ewakuacji ludzi z budynków w warunkach zadymienia dróg ewakuacyjnych”.
13:35 – 14:15 mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, inż. Jarosław Wiche, firma SMAY, temat: „Badania porównawcze skuteczności oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych – założenia badań, stosowane urządzenia, wnioski.”
14:20 – 15:20 pokazowy pożar budynku testowego
15:30 – 16:10 mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB wraz z dr inż. Grzegorz Sztarbałą – firma ARDOR, ekspert CNBOP-PIB przewodniczący grupy roboczej WG5 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN TC191/SC1/WG5, temat: „Badania rozwoju pożaru w skali rzeczywistej”
16:15 – 16:35 st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu, temat: „Opis i przebieg akcji gaśniczej oraz warunki pracy strażaka w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.”
16:35 – 16:50 losowanie nagród i zakończenie konferencji
16:50 – 17:50 obiad dla uczestników

 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Poniżej możesz pobrać harmonogram w wersji PDF