Loading...
Dowódca JRG nr 1 KM PSP w Sosnowcu

Ludzie projektu

St. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski

Rola w projekcie:
Prelegent, dowódca JRG nr 1 KM PSP w Sosnowcu

Urodzony w 1982 roku. Studiował w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ukończył studia podyplomowe z negocjacji w sytuacjach kryzysowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest dyplomowanym ratownikiem medycznym w zakresie: „Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie”. Od 2015 roku jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, Sosnowiec Porąbka oraz Zastępcą Przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Katowice, koło Zagłębie. Jest również specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu.

Od 2005 roku zatrudniony w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, początkowo jako młodszy specjalista, a obecnie jest Dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Podczas swojej pracy, jako Dowódca JRG, dowodził trudnymi i złożonymi akcjami m.in. pożar Bazyliki Katedralnej NMP (25 zastępów, 67 ratowników), Pałacu Wilhelma (26 zastępów, 69 ratowników) czy też pożar kamienicy w Sosnowcu (19 zastępów, 56 ratowników). Współautor artykułu w czasopiśmie specjalistycznym pt. „Pożar w budynkach mieszkalnych – czy na prawdę jesteśmy bezpieczni?”, J. Wiche, J. Szczypiorski, Ochrona Przeciwpożarowa Nr 4/15 (54). Autor wielu opracowań na temat oceny zagrożenia wybuchem. W 2012 roku odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym medalem „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.