Loading...
Kierownika Działu Badań i Analiz CFD Smay Sp. z o.o.

Ludzie projektu

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka

Rola w projekcie:
Analizy numeryczne, badania fizykalne, wytyczne projektowe oraz inne analizy

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej (Wydział Inżynierii Środowiska). W firmie SMAY pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w wykonywaniu analiz numerycznych, związanych głównie z funkcjonowaniem urządzeń wentylacji pożarowej. Zajmuje stanowisko kierownika Działu Badań i Analiz CFD.