Loading...
Kierownik Działu Realizacji

Ludzie projektu

mgr inż. Paweł Perlik

Rola w projekcie:
Koordynacja prac budowlano-montażowych

Absolwent Politechniki Krakowskiej, magister inżynier w specjalności „Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrzna i termiczna oraz utylizacja odpadów”.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W firmie Smay pracuje od lipca 2007 roku – początkowo w dziale handlowym, obecnie kieruje niemal 30-stoosobowym zespołem zajmującym się realizacją systemów wentylacji pożarowej oraz bytowej.

W projekcie „Bezpieczna ewakuacja” odpowiedzialny za koordynację prac budowlano-montażowych polegających na przystosowaniu budynku testowego do przeprowadzenia prób pożarowych i dymowych oraz zbadania skuteczności systemów wentylacji pożarowej.

 

Najważniejsze zadania w tym projekcie:

  • uszczelnienie klatki schodowej służącej do ewakuacji ludzi z obiektu
  • zamontowanie urządzeń w ramach systemów odprowadzania dymu i ciepła w obiekcie testowym (iSway, klapy dymowe itd.)
  • zaadaptowanie pomieszczenia biurowego na mieszkanie – pomieszczenie testowe (w tym wykonanie nowych ścianek działowych EI120 wraz z szybami żaroodpornymi)
  • zamontowanie instalacji odprowadzającej wodę oraz zabezpieczenie pomieszczenia znajdującego się pod pomieszczeniem testowym
  • wykonanie dodatkowego przedsionka przylegającego do pomieszczenia testowego