Loading...
Dyrektor Działu Realizacji SMAY

Ludzie projektu

mgr inż. Marcin Hołody

Rola w projekcie:
Koordynacja prac budowlano-montażowych

Ukończył I LO im Mikołaja Kopernika w Krośnie, a następnie studia na kierunku Mechanika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  (IMiR) na Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie studiuje na Politechnice Krakowskiej na „Wydziale Inżynierii Środowiska, Urządzeń Cieplnych i Zdrowotnych”.

 

Ukończył również kierunek „Technologia eksploatacji maszyn i pojazdów oraz „Urządzenia ochrony środowiska”. Już od piątego roku studiów związany z firmą SMAY. Karierę w firmie rozpoczął w 2004 roku na stanowisku pomocnika w dziale sprzedaży, następnie pracował jako przedstawiciel handlowy, specjalista do spraw ofertowania i kierownik działu ofert. Od kilku lat związany z działem produkcji i realizacji – był zastępcą kierownika produkcji, dyrektorem Działu Operacyjnego oraz dyrektorem Działu Realizacji.

 

W projekcie „Bezpieczna ewakuacja” odpowiada za doprowadzenie stanu technicznego budynku do wymagań projektu, dbając przy tym o bezpieczeństwo pracowników i ludzi tam przebywających.

Nadzór nad montażem wszystkich elementów niezbędnych do zrealizowania projektu.