Loading...
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej

Ludzie projektu

dr inż. Małgorzata Król

Rola w projekcie:
Prelegent, uczestnik projektu badawczego, analiza i wnioski z badań z szczególnym uwzględnieniem skuteczności użycia do oddymiania klatki schodowej okna oddymiającego

Wykładowca Politechniki Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Autorka ponad 40 publikacji naukowych, w tym artykułów recenzowanych. W latach 2010–2013 brała udział w strategicznym projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, zadanie badawcze nr 4: „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”.