Loading...
Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

Ludzie projektu

dr inż. Dariusz Ratajczak

Rola w projekcie:
Prelegent, uczestnik projektu. Analiza ewakuacji w kontekście przepisów obowiązujących na świecie, doradztwo w zakresie formalno-prawnym, wypracowanie założeń do ewakuacji, analiza i wnioski z badań

Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.