Loading...

Pytania dotycząc systemów oddymiania klatek schodowych ZODIC oraz projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja” – część I

Po co tworzyć zaawansowane technicznie systemy oddymiania klatek schodowych skoro na świecie wystarczą proste rozwiązania, takie jak klapy lub okna otwierane ręcznie? Każde z rozwiązań systemów zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji musi zostać dostosowane do wymagań formalno-prawnych obowiązujących w kraju, gdzie instalacja taka ma zostać zastosowana. Krajowe przepisy przewidują możliwość szerokiego stosowania urządzeń oddymiających oraz spoczywającym […]

Czwarta próba badawcza – pożar kontrolowany ilością napływającego powietrza

W dniu 16 maja 2016 r. w Sosnowcu przeprowadzony został czwarty z kolei pożar testowy w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Tym razem celem zdefiniowanym przez zespół badawczy było poddanie analizie systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w warunkach rozwoju pożaru o ograniczonym dostępie powietrza. Pożar rozpoczął się o godzinie 11:53. Źródło pożaru, tak jak w przypadku […]

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” – największe wydarzenia w branży wentylacji pożarowej w Polsce w 2016 roku

2 czerwca 2016 roku w hali Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”, która zgromadziła ok. 650 osób z całej Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego, którego cele obejmowały zbadanie skuteczności stosowanych w Polsce systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych oraz poprawienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i […]

Próby pożarowe szansą na nowe spojrzenie na ewakuację ludzi z budynków

Marcin Cisek – ekspert biorący udział w projekcie „Bezpieczna ewakuacja” Przeprowadzenie serii badań pożarowych i dymowych w budynku w Sosnowcu jest szansą na badawcze spojrzenie na warunki oddziaływujące na osoby przebywające w pionowych drogach ewakuacyjnych w trakcie pożaru. Warunki te będą zmienne i będą zależeć od rodzaju zastosowanych systemów technicznych, ich sprawności, warunków panujących na […]

Badanie okna oddymiającego

Okna oddymiające są jednym ze sposobów usuwania gorących gazów i dymów pożarowych z budynku wielokondygnacyjnego. Stanowią one element grawitacyjnego systemu oddymiania, który jest najtańszym i najprostszym sposobem, zgodnie z przepisami, zapewnienia odpowiednich warunków na drodze ewakuacyjnej, którą w takich budynkach jest klatka schodowa. Działanie systemu opiera się na powstałej w czasie pożaru różnicy gęstości między […]