Loading...

Nawiew kompensacyjny w systemach oddymiania klatek schodowych

Temat oddymiania klatek schodowych jest coraz częściej poruszany, gdyż zarówno jego projektowanie jak i funkcjonowanie w warunkach pożaru budzi pewne wątpliwości. Co jakiś czas pojawiają się publikacje nawiązujące do tego zagadnienia. Jedne z ostatnich odnoszą się zarówno do umocowania prawnego [4] jak i współcześnie obowiązującej metodyki projektowej [5]. Nawiązując do powyższych publikacji powstała koncepcja szerszego […]

Systemy oddymiania klatek schodowych w świetle wymagań prawa polskiego

Konieczność zastosowania systemów oddymiania klatek schodowych związane jest z praktyczną realizacją polskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Podstawowym wymogiem wynikającym już z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jest umożliwienie w razie pożaru bezpiecznej ewakuacji […]

Pierwsze ćwiczenia w Sosnowcu

Pierwsze ćwiczenia odbyły się między 7 a 9 września 2015 r. w Sosnowcu. W tych dniach przeprowadzono ćwiczenia, które były praktyczną próbą weryfikacji stosowanych w Polsce założeń ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków wielokondygnacyjnych. Przeprowadzone testy były podstawą do wyciągnięcia następujących wniosków: Biorąc pod uwagę wszystkie czynności, jakie musi wykonać straż pożarna, ugaszenie pożaru nierozwiniętego w […]