Loading...

Szósty pożar testowy w ramach projektu Bezpieczna ewakuacja

W czwartek 27 października przeprowadzony został szósty pożar testowy w ramach projektu Bezpieczna ewakuacja. Celem badań było sprawdzenie działania wyrzutni ściennych jako elementu systemu grawitacyjnego oddymiania budynków. Testowane wyrzutnie ścienne są prototypem zbudowanym przez firmę Smay. Mogą być montowane zamiennie z oknami oddymiającymi. Współczynnik wypływu wyrzutni wynosi 0,65 a kąt otwarcia lameli 90˚. W budynku testowym zamontowano dwie wyrzutnie ścienne na ostatnim piętrze klatki schodowej, na elewacji wschodniej. W ramach omawianego pożaru testowego zespół badawczy chciał poddać analizie system oddymiania klatki schodowej w warunkach pożaru kontrolowanego ilością powietrza. Powietrze kompensacyjne miało być doprowadzane na klatkę schodową przez wentylator o zmiennej wydajności.

2Pożar testowy został poprzedzony serią badań z wykorzystaniem gorącego dymu. Podczas tych badań sprawdzano poprawność założonego scenariusza rozwoju pożaru oraz działanie wyrzutni ściennych.
Pożar rozpoczął się o godzinie 13.00 od podpalenia stosika badawczego usytuowanego na środku wersalki. Po upływie 4 minut i 52 sekund od rozpoczęcia eksperymentu została aktywowana punktowa czujka dymu zlokalizowana na klatce schodowej nad drzwiami prowadzącymi do korytarza i dalej do pomieszczenia testowego. Aktywacja czujki dymu była sygnałem do otwarcia wyrzutni ściennych oraz czerpni powietrza. 15 sekund później nastąpił start wentylatora napowietrzającego klatkę schodową.
Po upływie 4 minut i 41 sekund od momentu rozpoczęcia eksperymentu drzwi prowadzące z korytarza na klatkę schodową zostały otwarte na 5 minut. Symulowało to ucieczkę ludzi z płonącego mieszkania. Temperatura nad wersalką wynosiła wtedy 600˚C. Po 48 sekundach od otwarcia drzwi na klatkę schodową otwarto drzwi na zewnątrz budynku. W momencie otwarcia drzwi z korytarza na klatkę, zaczął na nią wypływać dym o temperaturze 160˚C. Stosunkowo długie otwarcie drzwi na klatkę schodową, można wytłumaczyć nierównoczesnym wychodzeniem z mieszkania grupy ludzi. Spowodowało ono doprowadzenie powietrza do pomieszczenia, w którym rozwijał się pożar w ilości wystarczającej do jego swobodnego rozwoju. W momencie zamykania drzwi temperatura nad wersalką wynosiła 570˚C. Po zamknięciu drzwi na klatkę schodową dym został z klatki usunięty przez wyrzutnie ścienne. Wydajność wyrzutni ściennych wynosiła około 13 000 m3/h.

Kolejne otwarcie drzwi na klatkę schodową nastąpiło w 12 minucie trwania eksperymentu. Drzwi pozostawały otwarte przez 1 minutę. Temperatura nad wersalką wynosiła wtedy 500˚C. Natomiast temperatura dymu wypływającego na klatkę schodową 150˚C. Jak poprzednio 50 sekund później otwarto drzwi na zewnątrz budynku. Wydajność systemu usuwania dymu wynosiła około 13 000 m3/h.
Sekwencje otwarcie drzwi powtórzono jeszcze raz w 14 minucie trwania eksperymentu. Temperatura nad wersalką wynosiła wtedy 700˚C. A temperatura dymu wypływającego na klatkę schodową 160˚C.
W 23 minucie trwania eksperymentu strażacy JRG-1 i JRG-2 PSP w Sosnowcu, zabezpieczający eksperyment, rozpoczęli akcję gaśniczą. W trakcie akcji gaśniczej wypadły okna w pomieszczeniu testowym. Akcja gaśnicza została zakończona w 25 minucie trwania eksperymentu. Pełna widzialność na klatce schodowej została przywrócona w 28 minucie eksperymentu.
W czasie trwania pożaru testowego warunki meteorologiczne były dobre, pogoda była bezwietrzna. Średnia wydajność wyrzutni ściennych w czasie całego eksperymentu wynosiła około 14 000 m3/h.
Projekt badawczy Bezpieczna ewakuacja prowadzony jest przez firmę Smay, przy współpracy CNBOP-PIB, firmy Ardor oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej.

 

Autor: dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska