Loading...

Czwarta próba badawcza – pożar kontrolowany ilością napływającego powietrza

W dniu 16 maja 2016 r. w Sosnowcu przeprowadzony został czwarty z kolei pożar testowy w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Tym razem celem zdefiniowanym przez zespół badawczy było poddanie analizie systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w warunkach rozwoju pożaru o ograniczonym dostępie powietrza.

Pożar rozpoczął się o godzinie 11:53. Źródło pożaru, tak jak w przypadku poprzednich pożarów testowych, stanowił stosik badawczy z drewna sosnowego, zlokalizowany na środku siedziska przy oparciu tapicerowanej wersalki. Po upływie 3 minut i 8 sekund od rozpoczęcia eksperymentu punktowa czujka dymu, znajdująca się w korytarzu przyległym do pomieszczenia badawczego objętego pożarem, została aktywowana. Aktywacja czujki dymu na korytarzu, sąsiadującym z pomieszczeniem badawczym, była sygnałem do otwarcia klapy dymowej oraz otwarcia drzwi na parterze. Drzwi te stanowiły źródło powietrza kompensacyjnego.

Po upływie 5 minut od momentu rozpoczęcia eksperymentu, drzwi prowadzące z korytarza na IV p. do klatki schodowej, zostały otwarte na 30 sekund. Następnie otwarte zostały drzwi wyjściowe z klatki schodowej na parterze. W momencie pierwszego otwarcia drzwi z korytarza na IV p. na klatkę schodową temperatura w pomieszczeniu, nad płonącą tapicerowaną wersalką, wynosiła około 615°C, natomiast temperatura mieszaniny dymu i powietrza wypływającego przez drzwi na klatkę schodową wynosiła ok. 150°C. Można stwierdzić, że do tego momentu zarówno trzeci jak i czwarty pożar testowy rozwijały się bardzo podobnie.

Po zamknięciu drzwi prowadzących z korytarza IV p. na klatkę schodową, dym, który wpłynął do klatki schodowej, został z niej usunięty na zewnątrz przez otwartą klapę dymową.

Cykl otwarcia i zamknięcia drzwi powtórzono jeszcze dwukrotnie w odstępach trzech minutowych.

Po drugim cyklu otwarcia drzwi, łączących korytarz z klatką schodową, temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz ilość mieszaniny dymu i powietrza wpływająca na klatkę schodową zaczęła rosnąć i była wyższa od temperatury podczas pierwszego otwarcia drzwi. Przy trzecim otwarciu wynosiła ponad 170°C, zaś podczas czwartego otwarcia, kiedy rozpoczęła się akcja gaśnicza, wynosiła ponad 200°C. Zatem pożar, mimo ograniczanie dopływu powietrza od strony klatki schodowej, rozwijał się nadal.

Analizując wyniki testu zespół badawczy zaobserwował, że podczas testu na okna pomieszczenia badawczego oddziaływał silny wiatr, którego prędkość w porywach przekraczała 5 m/s.

W 16. minucie od rozpoczęcia eksperymentu, strażacy zabezpieczający eksperyment z jednostki JRG-1 i JRG-2 PSP w Sosnowcu rozpoczęli akcję gaśniczą. Wówczas maksymalna temperatura w pomieszczeniu badawczym wynosiła około 580°C. Pożar opanowano po upływie 60 sekund od rozpoczęcia natarcia.

Dym został całkowicie usunięty z klatki schodowej w ok. 2,5 minuty od ugaszenia pożaru, tj. w 18. minucie i 30. sekundzie licząc od rozpoczęcia badania.