Loading...

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” – największe wydarzenia w branży wentylacji pożarowej w Polsce w 2016 roku

2 czerwca 2016 roku w hali Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”, która zgromadziła ok. 650 osób z całej Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego, którego cele obejmowały zbadanie skuteczności stosowanych w Polsce systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych oraz poprawienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i służb ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożaru.

Organizatorem konferencji była firma SMAY Sp. z o.o. – jedna z czołowych firm na rynku w zakresie wentylacji pożarowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowiec, a także Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Konferencja: 12 prezentacji, 6 wystąpień specjalnych i dwa pokazy filmów dla uczestników

 Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 12 merytorycznych prezentacji z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji pożarowej. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci: dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż. Grzegorz Sztarbała (Ardor), mgr. inż. Raimund Pamlitschka (przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN), mgr inż. Wilfried Mertens (Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH), dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska), Grzegorz Sypek (Smay FZE), mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka (Smay Sp. z o.o.), inż. Jarosław Wiche (Smay Sp. z o.o.), bryg. mgr inż. Daniel Małozięć (CNBOP-PIB), st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski (JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu). Swoje wystąpienia mieli również nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak, bryg. dr inż. Jacek Zboina (Prezes CNBOP-PIB) oraz Bronisław Skaźnik (Prezes SITP). Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatora, Marzena Maj i Jarosław Wiche z firmy SMAY Sp. z o.o., oraz Wiceprezydent Miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus.

W trakcie swoich wystąpień zaproszeni eksperci omawiali między innymi takie aspekty, jak stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym, ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i główne problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków, ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła czy wpływ czynników klimatycznych na skuteczność działania systemów ochrony przed zadymieniem. Porównywali także wyniki symulacji pożarowych CFD z wynikami badań pozyskanymi podczas rzeczywistych pożarów w Sosnowcu.

Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie projektu: www.bezpiecznaewakuacja.pl.

Cała konferencja była transmitowana na żywo w sieci. Do dzisiaj obejrzało ją ponad 1300 osób.

Relacja na żywo z pożarów: dwie próby badawcze i dwa oblicza żywiołu

W trakcie pokazowego pożaru w dniu konferencji uczestnicy mogli na żywo obserwować na telebimach, jak rozwija się ogień podłożony w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu badawczym zaaranżowanym na pokój z kuchnią. Już po około dwóch minutach od momentu podłożenia ognia, płomienie objęły połowę kanapy, a ciemny dym wypełnił górną część pomieszczenia. Po wykryciu czujki dymu uruchomił się system oddymiania klatki schodowej, który składał się z klapy oddymiającej oraz wentylatora dostarczającego powietrze kompensacyjne w dolnej części klatki schodowej. Po kilku minutach na miejsce przyjechały jednostki straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia budynku.

Po otwarciu drzwi do mieszkania objętego pożarem z jego wnętrza wypłynął gęsty czarny dym. Instalacja wentylacji oddymiającej zainstalowana na klatce schodowej nie pozwoliła na opadnięcie dymu. Gazy pożarowe wypływające z mieszkania trafiały do klapy oddymiającej. Gdy straż dotarła do pomieszczenia, zastała wygaszony pożar. Pomimo uchylonego okna pożar wygasł samoczynnie z powodu braku tlenu (pomiary prowadzone podczas testu wykazały, że poziom tlenu spadł poniżej 13%). Pomimo braku ognia w pomieszczeniu kanapa nadal się tliła, w wyniku czego powstawały trujące gazy pożarowe o niskiej temperaturze, ale bardzo wysokiej toksyczności. Zastosowana w budynku instalacja oddymiania z nawiewem mechanicznym skutecznie odprowadzała również taki dym z klatki schodowej.

Po samoczynnym wygaśnięciu pożaru organizatorzy podjęli decyzję o ponownym podpaleniu kanapy i doprowadzeniu dodatkowej ilości świeżego powietrza z klatki schodowej. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osoba opuszczająca mieszkanie w pośpiechu pozostawia otwarte drzwi. Po krótkim czasie pożar rozprzestrzenił się na całe mieszkanie, a duże ilości dymu wypłynęły na klatkę schodową. Wysoka temperatura w pomieszczeniu testowym spowodowała pęknięcie, a następnie wypadnięcie szyb w oknach. Przy pełnym rozwinięciu pożaru straż pożarna przystąpiła do akcji gaśniczej i opanowała pożar w kilka minut.

Źródło: SMAY Sp. z o.o.