Loading...

Trzecia próba badawcza – pożar kontrolowany ilością napływającego powietrza

W dniu 9 maja w Sosnowcu przeprowadzony został trzeci już pożar testowy zaplanowany w ramach projektu Bezpieczna ewakuacja. W trakcie dwóch dotychczas przeprowadzonych pożarach testowych rozwój pożaru nie był ograniczany ilością napływającego powietrza. Tym razem zespół badawczy chciał poddać analizie system oddymiania klatki schodowej w warunkach rozwoju pożaru o ograniczonym dostępie powietrza.

Pożar rozpoczął się o godzinie 12:51. Źródło pożaru stanowił stosik badawczy
z drewna sosnowego, zlokalizowany na środku siedziska przy oparciu tapicerowanej wersalki. Po upływie 4 minut i 6 sekund od rozpoczęcie eksperymentu punktowa czujka dymu, znajdująca się w korytarzu przyległym do pomieszczenia badawczego objętego pożarem, została aktywowana. Aktywacja czujki dymu na korytarzu sąsiadującym z pomieszczeniem badawczym była sygnałem do otwarcia klapy dymowej oraz uruchomienia mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego. Zakładana wydajność zespołu nawiewu powietrza kompensacyjnego została osiągnięta w 60 s od przekazania sygnału do uruchomienia.

Po upływie 6 minuty od momentu rozpoczęcia eksperymentu drzwi prowadzące z korytarza do klatki schodowej zostały otwarte na 30 sekund. Następnie otwarte były drzwi wyjściowe z klatki schodowej na parterze. W momencie otwarcia drzwi
z korytarza na klatkę schodową temperatura w pomieszczeniu nad płonącą tapicerowaną wersalką wynosiła około 700 °C, natomiast temperatura mieszaniny dymu i powietrza wypływającego przez drzwi na klatkę schodową nie przekraczała
150 °C.

Po zamknięciu drzwi prowadzących z korytarza na klatkę schodową, dym, który wpłynął do klatki schodowej, został z niej usunięty na zewnątrz przez otwartą klapę dymową.

Cykl otwarcia i zamknięcia drzwi powtórzono jeszcze dwukrotnie w odstępach
3 minutowych.

Po drugim cyklu otwarcia drzwi łączących korytarz z klatką schodową temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz ilość mieszaniny dymu i powietrza wpływająca na klatkę schodową zaczęła spadać, co stanowiło potwierdzenie, że pożar jest kontrolowany ilością napływającego powietrza do pomieszczenia.

Kolejne cykle otwarć a wraz nim powietrze napływające do pomieszczenia objętego pożarem nie były wystarczające do nasilenia się rozwoju pożaru.

Tym razem szyby okien w pomieszczeniu badawczym nie wypadły.

W 14 minucie i 5 sekundzie od rozpoczęcia eksperymentu strażacy JRG-1 i JRG-2 PSP w Sosnowcu, zabezpieczający eksperyment, rozpoczęli akcję gaśniczą. Po wejściu do pomieszczenia badawczego, w którym panowało zadymienie, nie zaobserwowali płomieni a pożar nie rozprzestrzenił się poza tapicerowaną wersalkę. W celu zatrzymania dalszego rozwoju pożaru podano prąd wody, co uznano za zakończenie  eksperymentu.

Zespół badawczy analizuje wyniki otrzymane w trakcie trzeciego testu pożarowego i przygotowuje założenia do czwartego pożaru, który już za tydzień.

Projekt „Bezpieczna ewakuacja” prowadzony jest przez firmę SMAY, przy współpracy z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badaczy, firmą ARDOR oraz z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej.

Autor: dr inż. Grzegorz Sztarbała