Loading...

Próby pożarowe szansą na nowe spojrzenie na ewakuację ludzi z budynków

Marcin Cisek – ekspert biorący udział w projekcie „Bezpieczna ewakuacja”

Przeprowadzenie serii badań pożarowych i dymowych w budynku w Sosnowcu jest szansą na badawcze spojrzenie na warunki oddziaływujące na osoby przebywające w pionowych drogach ewakuacyjnych w trakcie pożaru. Warunki te będą zmienne i będą zależeć od rodzaju zastosowanych systemów technicznych, ich sprawności, warunków panujących na zewnątrz oraz działań podjętych przez straż pożarną.

 

Moje badania w ramach projektu będą zawierać:

1. Zbadanie czasów do chwili ograniczenia możliwości bezpiecznej ewakuacji z uwagi na zasięg zadymienia.
2. Opracowanie scenariusza ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej w zależności od typu systemu wentylacyjnego na klatce schodowej.
3. Ocenę poziomu bezpieczeństwa ludzi pozostających w mieszkaniach lub innych przestrzeniach sąsiadujących z miejscem objętym pożarem.
4. Zbadanie wpływu samozamykaczy, z uwzględnieniem różnych stopni niezawodności, na zadymienie na klatce schodowej (zamknięcie, czasowe otwarcie, rozszczelnienie, brak zadziałania).
5. Ocenę skuteczności działania systemu ochrony przed zadymieniem, bez zapewnienia dedykowanego ujścia kompensacyjnego.
6. Ocenę skuteczności działania systemów wentylacyjnych oraz bezpieczeństwa w obiekcie w przypadku nie zadziałania wybranych pojedynczych elementów systemu np. nawiewu kompensacyjnego.
7. Wyznaczenie odpowiedniego czasu zadziałania poszczególnych systemów w stosunku do chwili detekcji dymu – scenariusze pożarowe.
8. Zbadanie czasu detekcji przez czujki na klatce schodowej oraz autonomiczne czujki dymu przeznaczone do mieszkań.
9. Próbę zastosowania PPV (positive pressure ventilation) przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej z użyciem sterowanej klapy dymowej na dachu w czasie testów pożarowych.
10. Obserwację wpływu gaszenia pożaru na zwiększenie się ilości dymu na klatce schodowej w przypadku wybicia i nie wybicia (otwarcia i nie otwarcia) okna w pomieszczeniu objętym pożarem w zależności od systemu.

Wyrażenia – klucze:
1. Scenariusze ewakuacji
2. Scenariusze pożaru
3. Analiza wrażliwości systemów
4. Wpływ działań Państwowej Straży Pożarnej na ewakuację
5. Strategie działań Państwowej Straży Pożarnej

 

Autor: mgr inż. Marcin Cisek