Loading...

Badanie okna oddymiającego

Okna oddymiające są jednym ze sposobów usuwania gorących gazów i dymów pożarowych z budynku wielokondygnacyjnego. Stanowią one element grawitacyjnego systemu oddymiania, który jest najtańszym i najprostszym sposobem, zgodnie z przepisami, zapewnienia odpowiednich warunków na drodze ewakuacyjnej, którą w takich budynkach jest klatka schodowa. Działanie systemu opiera się na powstałej w czasie pożaru różnicy gęstości między gorącym dymem a otaczającym powietrzem. Generuje się w ten sposób siła wyporu, która powoduje wypychanie dymu przez okno na zewnątrz budynku.

Skuteczność oddymiania systemu grawitacyjnego jest silnie uzależniona od czynników zewnętrznych, wśród których największe znaczenie ma wiatr działający na budynek. Jego kierunek i prędkość będą bardzo znacząco wpływać na ilość odprowadzanego przez okna dymu. Niezbędne wydaje się więc zbadanie wpływu wiatru i temperatury zewnętrznej na skuteczność oddymiania grawitacyjnego przez okno. Najbardziej wszechstronne możliwości dają badania numeryczne z wykorzystaniem programu realizującego numeryczną mechanikę płynów.

Planowane przez firmę SMAY badania pozwolą na weryfikacje modelu numerycznego badanego budynku. Wykonywane będą pomiary strumienia objętości dymu wypływającego przez okna co pozwoli na kalibrację modelu numerycznego. Monitorowane będą również parametry klimatu zewnętrznego. Prowadzone badania pokażą więc skuteczność oddymiania klatki schodowej przez okno dla określonych warunków zewnętrznych.

 

Autor: dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska