Loading...

Pierwsze ćwiczenia w Sosnowcu

Pierwsze ćwiczenia odbyły się między 7 a 9 września 2015 r. w Sosnowcu. W tych dniach przeprowadzono ćwiczenia, które były praktyczną próbą weryfikacji stosowanych w Polsce założeń ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków wielokondygnacyjnych.

Przeprowadzone testy były podstawą do wyciągnięcia następujących wniosków: Biorąc pod uwagę wszystkie czynności, jakie musi wykonać straż pożarna, ugaszenie pożaru nierozwiniętego w przedziale czasowym od 23 do 30 minut (po 12 minutach akcji gaśniczej) należy uznać za jak najbardziej realistyczne. Patrząc przez pryzmat wykonywanych przez strażaków czynności, można stwierdzić, że konieczny czas nie wydaje się zbyt długi, jednakże w kontekście skutków rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu każda minuta jest niezwykle istotna.

Do momentu stłumienia pożaru konstrukcja budynku musi zapewniać jego użytkownikom bezpieczeństwo umożliwiające ewakuację. Jeżeli nie ma możliwości odpowiedniego usuwania dymu i ciepła z klatki schodowej, powyżej miejsca pożaru będą się utrzymywać warunki nie tylko uniemożliwiające samodzielną ewakuację ludzi, ale również zagrażające ich bezpieczeństwu w czasie pozostawania w pomieszczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem budynków, których nie wyposażono w przejścia instalacyjne zapobiegające przedostawaniu się dymu do kolejnych pomieszczeń i na kolejne kondygnacje. Analizując te czynniki, należy się zastanowić nad możliwością podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi w budynkach mieszkalnych i zapewnienia lepszych warunków do działań ekip ratowniczych.

 W konsekwencji przeprowadzenia powyższych testów nasuwają się następujące pytania:

  • Czy właściwe jest utrzymywanie w budynkach wielokondygnacyjnych mało restrykcyjnych wymogów w zakresie zabezpieczenia przez rozprzestrzenianiem się dymu?
  • Czy nie powoduje to zbyt niskiego poziomu bezpieczeństwa ludzi w tych budynkach?

Na te pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć podczas analizowania kolejnych prób pożarowych – tym razem rzeczywistych pożarów – oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej, której temat stanowić będzie bezpieczeństwo ludzi w budynkach mieszkalnych.

 
Autor: inż. Jarosław Wiche