Loading...

Rozprzestrzenianie się dymu w klatce schodowej przy różnych systemów oddymiania.

  Systemy odymiania są jednym ze sposobów zabezpieczania klatek schodowych na wypadek pożaru. Jest to popularne rozwiązanie, gdyż charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi kosztami w porównaniu do bardziej złożonych systemów różnicowania ciśnienia. Warto wiedzieć jak funkcjonują te systemy w warunkach rzeczywistych pożarów. Badania prowadzone w ramach projektu bezpiecznaewakuacja.pl pozwoliły na zaobserwowanie, w jaki sposób dym wpływa do klatki […]

Pytania dotycząc systemów oddymiania klatek schodowych ZODIC oraz projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja” – część II

Po co stosować wentylatory ze zmienną wydajnością nawiewu, czy nie wystarczające byłoby zastosowanie wentylatorów ze stałą wydajnością?  W systemach oddymiania powinny być stosowane wyłącznie wentylatory ze zmienną wydajnością nawiewu, co pozwala na zmianę ilości dostarczanego powietrza w zależności od dynamicznie zmieniających się warunków w czasie pożaru. Zmiana szczelności klatki schodowej, np. otwarcie drzwi na parterze […]

Pytania dotycząc systemów oddymiania klatek schodowych ZODIC oraz projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja” – część I

Po co tworzyć zaawansowane technicznie systemy oddymiania klatek schodowych skoro na świecie wystarczą proste rozwiązania, takie jak klapy lub okna otwierane ręcznie? Każde z rozwiązań systemów zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji musi zostać dostosowane do wymagań formalno-prawnych obowiązujących w kraju, gdzie instalacja taka ma zostać zastosowana. Krajowe przepisy przewidują możliwość szerokiego stosowania urządzeń oddymiających oraz spoczywającym […]

Warsztaty Bezpiecznej Ewakuacji – wentylacja pożarowa w praktyce

Zapraszamy do udziału w elitarnym wydarzeniu przeznaczonym dla praktyków wentylacji pożarowej: projektantów, architektów, generalnych wykonawców, inwestorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  deweloperów… Warsztaty prowadzone przez specjalistów z całej Polski zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków oraz projektowaniem i realizacją systemów wentylacji pożarowej w budynkach.   Szeroka oferta edukacyjna warsztatów zapewnia: wysoki poziom merytoryczny, niezależni […]

Premiera ZODIC – nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych

12 stycznia 2017 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się premiera efektywnych systemów oddymiania klatek schodowych typu ZODIC. W razie pożaru największymi utrudnieniami dla osób opuszczających strefę zagrożenia są przede wszystkim toksyczne produkty spalania, deficyt tlenu, wysoka temperatura gazów pożarowych oraz płomienie. Dodatkowo dym ogranicza widoczność i sprawia, że mimo właściwego oznaczenia dróg ewakuacyjnych […]

Cele projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”

Cele projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja” Twarde dane statystyczne wskazują, że liczba pożarów na świecie wykazuje tendencję rosnącą. Zdaniem wielu znawców tej tematyki pożary – szczególnie obiektów mieszkalnych – mimo rozwoju techniki będą stanowić w kolejnych stuleciach jedno z istotniejszych zagrożeń w życiu człowieka. Tezę tę potwierdzają również statystyki krajowe; Polska ma jeden z najwyższych na […]

System oddymiania wspomagany zmiennym nawiewem

System oddymiania wspomagany zmiennym nawiewem Realizowany przez ostatni rok w Sosnowcu projekt badawczy, o unikalnej w skali światowej skali, „bezpiecznaewakuacja.pl” pozwolił na  faktyczne sprawdzenie warunków funkcjonowania i osiąganą efektywność różnych rozwiązań technicznych różnych systemów oddymiania klatek schodowych. Zakres prowadzonych badań, a przede wszystkim analiza zgromadzonych podczas licznych prób dymowych oraz testów pożarowych wyników, upoważnia do […]

Szósty pożar testowy w ramach projektu Bezpieczna ewakuacja

W czwartek 27 października przeprowadzony został szósty pożar testowy w ramach projektu Bezpieczna ewakuacja. Celem badań było sprawdzenie działania wyrzutni ściennych jako elementu systemu grawitacyjnego oddymiania budynków. Testowane wyrzutnie ścienne są prototypem zbudowanym przez firmę Smay. Mogą być montowane zamiennie z oknami oddymiającymi. Współczynnik wypływu wyrzutni wynosi 0,65 a kąt otwarcia lameli 90˚. W budynku […]

Czwarta próba badawcza – pożar kontrolowany ilością napływającego powietrza

W dniu 16 maja 2016 r. w Sosnowcu przeprowadzony został czwarty z kolei pożar testowy w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Tym razem celem zdefiniowanym przez zespół badawczy było poddanie analizie systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w warunkach rozwoju pożaru o ograniczonym dostępie powietrza. Pożar rozpoczął się o godzinie 11:53. Źródło pożaru, tak jak w przypadku […]

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” – największe wydarzenia w branży wentylacji pożarowej w Polsce w 2016 roku

2 czerwca 2016 roku w hali Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”, która zgromadziła ok. 650 osób z całej Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego, którego cele obejmowały zbadanie skuteczności stosowanych w Polsce systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych oraz poprawienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i […]