Loading...

Projekt

Informacje o projekcie badawczym – bezpieczna ewakuacja

Cele projektu

Badania mają na celu określenie, czy stosowane powszechnie w Polsce systemy zabezpieczania klatek schodowych są skuteczne i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi w budynkach oraz warunki do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej. Celem projektu jest również zaproponowanie skutecznych rozwiązań oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych) na wypadek pożaru.

 

Skala badania

W wytypowanym na potrzeby projektu wielokondygnacyjnym budynku, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie centrum konferencyjnego Expo Silesia, przeprowadzonych zostało 6 pożarów w skali rzeczywistej i ok. 80 prób dymowych. Pożar był inicjowany w specjalnie zaaranżowanym mieszkaniu testowym, które odwzorowywało miejsce pracy lub mieszkanie  przeciętnego Polaka. To pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie na taką skalę.

Na potrzeby projektu firma SMAY zakupiła 6 kompletów mebli i dodatków wyposażenia wnętrz. W budynku zainstalowano ścianki ognioodporne, belki podtrzymujące strop, wstawiono specjalne szyby i czujniki służące badaczom do obserwowania pożaru oraz zamontowano urządzenia i systemy odprowadzające dym i ciepło z budynku. Prace przygotowawcze trwały ponad 5 miesięcy. W projekt zaangażowanych zostało ponad 100 osób: pracowników budowlanych, projektantów wentylacji pożarowej, analityków i niezależnych ekspertów, strażaków i pracowników uczelni, organizatorów.

Dzięki tym eksperymentom przeprowadzona została szczegółowa analiza stosowanych w Polsce systemów zabezpieczenia pożarowego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

Podsumowanie tych badań zostało zaprezentowane w trakcie konferencji pt. „Bezpieczna ewakuacja”, która odbyła się w hali Expo Silesia w Sosnowcu, 2 czerwca 2016 r. Podczas spotkania uczestnicy mogli na własne oczy jedną z prób pożarowych w budynku testowym.

Budynek testowy

Budynek testowy o solidnej żelbetowej konstrukcji położony jest w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów targowych Expo Silesia. Obiekt składa się z dziewięciu kondygnacji nadziemnych o wysokości 3,35 m oraz jednej podziemnej. Dwie klatki schodowe i długie korytarze łączą kilkadziesiąt pomieszczeń. Budowa jest typowa dla średniowysokich bloków mieszkalnych i biurowych, niezwykle popularnych w Polsce.

Wszystkie pożary testowe zostały przeprowadzone w jednym pomieszczeniu, położonym przy klatce schodowej na czwartym piętrze budynku. Pomieszczenie testowe ma wymiary ok. 5,7 × 5,8 m i zostało wyposażone w meble i dodatki typowe dla polskiej rodziny. Na trzecim piętrze zlokalizowano pomieszczenie przeznaczone na sprzęt pomiarowy.