Loading...

O konferencji

2 czerwca 2016 r.

Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

Bezpieczna ewakuacja – analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz ocena efektywności działania systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie

ORGANIZATOR i PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

Konferencja pt. „Bezpieczna ewakuacja” ma na celu omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocenę efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych funkcjonujących w Polsce i na świecie.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

 • Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
 • Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
 • Wpływ czynników klimatycznych na przebieg pożaru poprzez zapobieganie przed zadymieniem lub oddymianiem.
 • Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
 • Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

PRELEGENCI

Spotkaj się z najważniejszymi ekspertami z dziedziny ochrony pożarowej i wentylacji pożarowej. Dowiedz się więcej o nowoczesnych metodach oddymiania i zabezpieczania obiektów.

 • dr inż. Dariusz Ratajczak, niezależny ekspert, autor przepisów
 • dr inż. Grzegorz Kubicki, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 • dr inż. Grzegorz Szarbała, niezależny ekspert firmy Ardor
 • inż. Raimund Pamlitschka, Emerytowany przedstawiciel European Committee for Standardization (CEN),
 • mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH, Aachen,
 • dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska,
 • Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE,
 • mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, firma SMAY Sp. z o.o.,
 • inż. Jarosław Wiche, firma SMAY Sp. z o.o.,
 • bryg. mgr inż. Daniel Małozięć, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB)
 • st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski, Dowódca JRG nr 1 KM PSP w Sosnowcu