Loading...
Wiceprezes Zarządu firmy SMAY Sp. z o.o.

inż. Jarosław Wiche

Prelegent i koordynator projektu
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Mechanicznego rocznik 2000 z wykształcenia inż. mechanik w latach 1992 – 1999 związany z przemysłem odlewniczym od 1996 konstruktor urządzeń stosowanych...
Kierownika Działu Badań i Analiz CFD Smay Sp. z o.o.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka

Analizy numeryczne, badania fizykalne, wytyczne projektowe oraz inne analizy
Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej (Wydział Inżynierii Środowiska). W firmie SMAY pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w wykonywaniu analiz numerycznych, związanych głównie z funkcjonowaniem urządzeń wentylacji pożarowej...
Wykładowca Politechniki Warszawskiej

dr inż. Grzegorz Kubicki

Plan badań, analiza i wnioski oraz udział w opracowaniu wytycznych dla projektowania systemów wentylacji pożarowej
Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej. Wykładowca Politechniki Warszawskiej z ponad 17-letnim stażem naukowym...
Dyrektor Zarządzający SMAY FZE

Grzegorz Sypek

Prelegent
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie oceny skuteczności systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła...
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej

dr inż. Małgorzata Król

Prelegent, uczestnik projektu badawczego, analiza i wnioski z badań z szczególnym uwzględnieniem skuteczności użycia do oddymiania klatki schodowej okna oddymiającego
Jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek

prelegent, uczestnik projektu badawczego, analiza i wnioski z badań, wypracowanie założeń do scenariusza ewakuacji
Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie...
Właściciel firmy Pamlitschka Brandschutz Ingenieursges. m.b.H. w Wiedniu

mgr inż. Raimund Pamlitschka

Prelegent
Właściciel firmy Pamlitschka Brandschutz Ingenieursges. m.b.H. w Wiedniu. Emerytowany strażak i przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC191/SC1/WG6/TG1...
Pracownik Instytutu Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH

mgr inż. Wilfried Mertens

Prelegent
Pracownik Instytutu Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aachen. Dyplomowany inżynier, wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny instytutu...
niezależny ekspert, firma ARDOR

dr inż. Grzegorz Sztarbała

Program badań, analiza i wnioski z obserwacji. Opracowanie wytycznych do odwzorowania pożaru za pomocą symulacji CFD oraz warunków skutecznego zastosowania projektowanych systemów wentylacji pożarowej
Absolwent Wydział Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Obronił pracę dyplomową pt. „Wyznaczenie powierzchni czynnej klap dymowych przy wykorzystaniu metody numerycznej mechaniki płynów” ...
Dowódca JRG nr 1 KM PSP w Sosnowcu

St. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski

Prelegent, dowódca JRG nr 1 KM PSP w Sosnowcu
Urodzony w 1982 roku. Studiował w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ukończył studia podyplomowe z negocjacji w sytuacjach kryzysowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest dyplomowanym ratownikiem medycznym w zakresie: „Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej...
Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

dr inż. Dariusz Ratajczak

Prelegent, uczestnik projektu. Analiza ewakuacji w kontekście przepisów obowiązujących na świecie, doradztwo w zakresie formalno-prawnym, wypracowanie założeń do ewakuacji, analiza i wnioski z badań
Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce..
Kierownika Działu Rozwoju Produktów

mgr inż. Robert Zapała

Odpowiedzialność za kwestię automatyki, sterowania i zasilania.
Urodzony w 1981 roku. Absolwent (rocznik 2006) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, na kierunku Automatyka i Metrologia oraz studiów podyplomowych z zakresu wentylacji pożarowej Politechniki Warszawskiej, na wydziale Inżynierii Środowiska (rocznik 2010).
Kierownik Działu Realizacji

mgr inż. Paweł Perlik

Koordynacja prac budowlano-montażowych
Absolwent Politechniki Krakowskiej, magister inżynier w specjalności „Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrzna i termiczna oraz utylizacja odpadów”...
Dyrektor Działu Realizacji SMAY

mgr inż. Marcin Hołody

Koordynacja prac budowlano-montażowych
Ukończył I LO im Mikołaja Kopernika w Krośnie, a następnie studia na kierunku Mechanika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (IMiR) na Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie studiuje na Politechnice Krakowskiej na „Wydziale Inżynierii Środowiska, Urządzeń Cieplnych i Zdrowotnych”...
Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości - BW

bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

Prelegent, uczestnik projektu
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Oficer Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości.