Loading...

Do pobrania

Prezentacje prelegentów konferencji
w Warszawie 12 stycznia 2017

 

 

Pobierz st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa – CNBOP – PIB,  Prezentacja wytycznych CNBOP – PIB  „Systemy oddymiania klatek schodowych”
Pobierz st. bryg. w st. spocz. dr inż. Dariusz Ratajczak – ekspert CNBOP-PIB, „Strategia uruchamiania systemów oddymiania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB”
Pobierz mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek – SGSP – ekspert CNBOP-PIB, „Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB”
Pobierz dr inż. Grzegorz Kubicki – PW – ekspert CNBOP-PIB, „Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego , procedura obliczeniowa na podstawie wytycznych CNBOP-PIB”
Pobierz mgr inż. Janusz Majcherczyk – SMAY, „Systemy oddymiana klatek schodowych typu ZODIC-G i ZODIC-M.”
Pobierz dr inż. Grzegorz Sztarbała – ARDOR – ekspert CNBOP-PIB, „Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi CNBOP – PIB”
Pobierz mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka – PW – ekspert CNBOP-PIB, „Procedury odbiorowe systemów oddymiania zgodnie z wytycznymi CNBOP – PIB”

Prezentacje prelegentów konferencji
w Sosnowcu 2 czerwca 2016

 

 

Pobierz dr inż. Dariusz Ratajczak, niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, temat: „Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”
Pobierz dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, temat: „Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich.”
Pobierz inż. Raimund Pamlitschka, właściciel firmy Pamlitschka Brandschutz Ingenieursges.m.b.H. w Wiedniu. Przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC191/SC1/WG6/TG1, temat: „Praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach wyposażonych w układ różnicowania ciśnień.”
Pobierz mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aachen, temat: ,,Wpływ wiatru (badania aerodynamiczne) w skali rzeczywistej systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.”
Pobierz dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska, temat: „Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na oddymianie budynków w trakcie pożaru.”
Pobierz Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE, temat: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokościowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.”
Pobierz mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, temat „Scenariusze ewakuacji ludzi z budynków w warunkach zadymienia dróg ewakuacyjnych”.
Pobierz mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, inż. Jarosław Wiche, firma SMAY, temat: „Badania porównawcze skuteczności oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych – założenia badań, stosowane urządzenia, wnioski.”
Pobierz mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB wraz z dr inż. Grzegorz Sztarbałą – firma ARDOR, ekspert CNBOP-PIB przewodniczący grupy roboczej WG5 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN TC191/SC1/WG5, temat: „Badania rozwoju pożaru w skali rzeczywistej”
Pobierz st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu, temat: „Opis i przebieg akcji gaśniczej oraz warunki pracy strażaka w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.”