Loading...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Ludzie projektu

mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek

Rola w projekcie:
prelegent, uczestnik projektu badawczego, analiza i wnioski z badań, wypracowanie założeń do scenariusza ewakuacji

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oficer Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Obecnie kierownik Pracowni Analizy Ryzyka. Współwłaściciel firmy Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J. Ma uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Członek SFPE, SIBP i SITP. Jego zainteresowania badawczo-naukowe skupiają się wokół ewakuacji, scenariuszy pożarowych, analizy ryzyka i map ryzyka.