Loading...
Pracownik Instytutu Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH

Ludzie projektu

mgr inż. Wilfried Mertens

Rola w projekcie:
Prelegent

Pracownik Instytutu Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aachen. Dyplomowany inżynier, wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny instytutu. Naukowo zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i testami w skali rzeczywistej systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wiatru (badania aerodynamiczne).