Loading...
Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości - BW

Ludzie projektu

bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

Rola w projekcie:
Prelegent, uczestnik projektu

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Oficer Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Autor i współautor licznych artykułów o tematyce bezpieczeństwa pożarowego, właściwości ogniowych materiałów budowlanych oraz wielu ekspertyz związanych z ustalaniem przyczyn pożarów. Współautor i redaktor Czerwonej Księgi Pożarów i innych publikacji zwartych. W CNBOP-PIB zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z badaniami w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych oraz ustalaniem przyczyn pożarów.