Loading...

Premiera ZODIC – nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych

12 stycznia 2017 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się premiera efektywnych systemów oddymiania klatek schodowych typu ZODIC.

W razie pożaru największymi utrudnieniami dla osób opuszczających strefę zagrożenia są przede wszystkim toksyczne produkty spalania, deficyt tlenu, wysoka temperatura gazów pożarowych oraz płomienie. Dodatkowo dym ogranicza widoczność i sprawia, że mimo właściwego oznaczenia dróg ewakuacyjnych opuszczający budynek ludzie tracą orientację.

Skutecznym rozwiązaniem powyższych problemów są systemy ZODIC. To nowość w naszej ofercie i pierwsze certyfikowane systemy spełniające nowe wytyczne CNBOP-PIB. Produkty te powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów, prób dymowych, analiz i symulacji komputerowych CFD. Stanowią kompletne zestawy wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła z klatki schodowej poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodową (ZODIC-M) oraz poprzez wykorzystanie naturalnego przepływu powietrza wywołanego ciągiem kominowym (ZODIC-G).

Trzy podstawowe funkcje systemu, wykrycie, sygnalizacja pożaru i uruchomienie systemów oddymiania, znacznie podwyższają standardy zabezpieczenia budynku. Systemy dodatkowo pełnią funkcję przewietrzania klatki schodowej. Zwiększają poziom bezpieczeństwa ludzi m.in. przez znaczną poprawę warunków ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Stosując systemy ZODIC w obiekcie nie trzeba montować pomocniczych elementów instalacji ani ponosić dodatkowych kosztów finansowych. Dzięki zastosowaniu systemów ZODIC inwestorzy mogą (po spełnieniu określonych warunków) wydłużyć drogi ewakuacyjne nawet o 50%, co może się znacznie przyczynić do zwiększenia efektywności inwestycji takich jak hotele, pensjonaty czy budynki mieszkalne. Systemy ZODIC stanowią alternatywę dla nadciśnieniowych metod zapobiegających zadymieniu klatek schodowych

Systemy ZODIC są przeznaczone do klatek schodowych budynków niskich (N) i średniowysokich (SW), a pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W). Mogą obsługiwać także inne przestrzenie, np. szyby windowe.

W trakcie premiery po raz pierwszy publicznie zaprezentowano również nowe wytyczne dotyczące oddymiania klatek schodowych opracowane przez CNBOP-PIB.

 

Dowiedz się więcej na temat nowych systemów oddymiania klatek schodowych ZODIC klikając tutaj.