Loading...

Czwarta próba badawcza – pożar kontrolowany ilością napływającego powietrza

W dniu 16 maja 2016 r. w Sosnowcu przeprowadzony został czwarty z kolei pożar testowy w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Tym razem celem zdefiniowanym przez zespół badawczy było poddanie analizie systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w warunkach rozwoju pożaru o ograniczonym dostępie powietrza. Pożar rozpoczął się o godzinie 11:53. Źródło pożaru, tak jak w przypadku […]

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” – największe wydarzenia w branży wentylacji pożarowej w Polsce w 2016 roku

2 czerwca 2016 roku w hali Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”, która zgromadziła ok. 650 osób z całej Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego, którego cele obejmowały zbadanie skuteczności stosowanych w Polsce systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych oraz poprawienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i […]