Loading...

Próby pożarowe szansą na nowe spojrzenie na ewakuację ludzi z budynków

Marcin Cisek – ekspert biorący udział w projekcie „Bezpieczna ewakuacja” Przeprowadzenie serii badań pożarowych i dymowych w budynku w Sosnowcu jest szansą na badawcze spojrzenie na warunki oddziaływujące na osoby przebywające w pionowych drogach ewakuacyjnych w trakcie pożaru. Warunki te będą zmienne i będą zależeć od rodzaju zastosowanych systemów technicznych, ich sprawności, warunków panujących na […]

Badanie okna oddymiającego

Okna oddymiające są jednym ze sposobów usuwania gorących gazów i dymów pożarowych z budynku wielokondygnacyjnego. Stanowią one element grawitacyjnego systemu oddymiania, który jest najtańszym i najprostszym sposobem, zgodnie z przepisami, zapewnienia odpowiednich warunków na drodze ewakuacyjnej, którą w takich budynkach jest klatka schodowa. Działanie systemu opiera się na powstałej w czasie pożaru różnicy gęstości między […]

Standardy projektowania oddymiania klatek schodowych

Przy projektowaniu systemów oddymiania klatek schodowych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane należy stosować zasady wiedzy technicznej w postaci norm i uznanych standardów technicznych. Problem polega tu na faktycznym braku uniwersalnej metody, pozwalającej na zaprojektowanie faktycznie efektywnego rozwiązania. W krajowej praktyce urządzenia służące usuwaniu dymu i ciepła projektowane są wyłącznie w oparciu o: normę PN-B-02877-4:2001„Ochrona przeciwpożarowa […]

Nawiew kompensacyjny w systemach oddymiania klatek schodowych

Temat oddymiania klatek schodowych jest coraz częściej poruszany, gdyż zarówno jego projektowanie jak i funkcjonowanie w warunkach pożaru budzi pewne wątpliwości. Co jakiś czas pojawiają się publikacje nawiązujące do tego zagadnienia. Jedne z ostatnich odnoszą się zarówno do umocowania prawnego [4] jak i współcześnie obowiązującej metodyki projektowej [5]. Nawiązując do powyższych publikacji powstała koncepcja szerszego […]

Systemy oddymiania klatek schodowych w świetle wymagań prawa polskiego

Konieczność zastosowania systemów oddymiania klatek schodowych związane jest z praktyczną realizacją polskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Podstawowym wymogiem wynikającym już z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jest umożliwienie w razie pożaru bezpiecznej ewakuacji […]